COVID-19: Wat u moet weten over uw deelname aan een klinische studie

Selecteer uw land

America


Europa


Afrika


Wereldwijd


Over ForPatients

ForPatients is een informatiebron voor patiënten, hun familieleden, zorgverleners of artsen die informatie zoeken over klinische studies of specifieke ziekten waarnaar Roche/Genentech onderzoek doet.

U vindt hier informatie over:

●      Wat een klinisch studie is en waarom het belangrijk is

●      Welke risico's en mogelijke voordelen klinische studies met zich kunnen meebrengen

●      Hoe Roche/Genentech klinische studies uitvoert

Voor door Roche/Genentech gesponsorde klinische studies die na december 2015 zijn gestart of waarvoor nog deelnemers worden geworven, vindt u informatie over:

●      De klinische studie zelf (bijv. duur, soort, protocol)

●      Waar u deelnemende artsen/ziekenhuizen kunt vinden

●      Samenvattingen van de studieresultaten in eenvoudige taal (indien van toepassing)

●      Verwijzingen naar andere betrouwbare bronnen

Deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en dient niet als hulpmiddel bij de diagnose of ter vervanging van een bezoek aan een arts.

Deze website bevat alleen informatie over klinische studies gesponsord door Roche/Genentech. Voor andere klinische studies kunt u terecht op www.clinicaltrials.gov.


© 2018 F. Hoffmann-La Roche AG

Alle rechten voorbehouden.