COVID-19: Wat u moet weten

We worden allen samen geconfronteerd met een gezondheidscrisis van ongekende orde. We willen in de eerste plaats onze steun betuigen aan iedereen die naasten heeft verloren, aan COVID-19-patiënten en aan de professionele zorgverleners voor hun inzet en moed.

Roche volgt de ontwikkelingen omtrent COVID-19 op de voet en werkt nauw samen met de medische sector en de overheid in binnen- en buitenland om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Samen staan we sterker.

Uw veiligheid: onze prioriteit

We benadrukken dat de veiligheid van patiënten en deelnemers aan studies een topprioriteit is voor Roche. Omwille van de recente ontwikkelingen hebben we de aandacht voor veiligheid extra verscherpt, in nauwe samenwerking met de centra waar de klinische studies gebeuren.

Onze klinische studies in België worden zo veel mogelijk voortgezet zoals gepland. Dit betekent dat lopende studies indien mogelijk doorgaan zoals gepland. Ook kan u zich nog steeds aanmelden voor bepaalde nieuwe studies.

Goed om te weten:

  • De studiecentra nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan (handen wassen, 1,5 meter afstand bewaren). Zo creëren we een veilig kader voor u en het medisch personeel.
  • In België is het binnen de huidige regeringsmaatregelen wettelijk toegestaan verplaatsingen te maken in het kader van een deelname aan een klinische studie.
  • Bent u ziek? Blijf dan thuis en breng de coördinator van de studie op de hoogte.

Mogelijke wijzigingen

In sommige gevallen is een impact op het verloop van een studie mogelijk:

  • Indien de testprocedure dit toelaat (bv. orale inname van een medicijn), is het mogelijk dat het studiecentrum u de medicatie thuis opstuurt. Zo kan u verder deelnemen aan de studie zonder het huis te verlaten. Uw studiecoördinator zal hierover met u contact opnemen voor meer uitleg.
  • Bepaalde risicogroepen zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van een infectie met COVID-19. Indien u tot zo’n risicogroep behoort, is het mogelijk dat uw deelname aan een lopende studie opgeschort wordt, of dat u niet kan deelnemen aan nieuwe studies. We zijn ons bewust van het ongemak dat dit kan veroorzaken. We benadrukken dat deze beslissing enkel in het belang van uw eigen gezondheid en veiligheid wordt genomen.

Nog vragen?

Aarzel dan niet om meer informatie in te winnen:

  • Bij uw behandelend arts indien u vragen heeft over een nieuwe studie waaraan u wenst deel te nemen.
  • Bij uw studiecoördinator indien u vragen heeft over een studie waaraan u momenteel deelneemt.

About Clinical Trials

What is a clinical trial? Why should I consider taking part in a clinical trial? And why does Roche conduct clinical trials?

Find out now